[Air-L] a new publication:digital game reader from turkey

F. Mutlu Binark binark at baskent.edu.tr
Sun Jun 14 15:09:52 PDT 2009


*Dijital Oyun Rehberi* *Digital Game Reader*

*Kalkedon Publication, İstanbul, 2009 *

Unlike the first book that considers games as an industry, this study
primarily calls attention to the cultural aspects of digital games.
Traditional games, simulation, game design, value chain, gamers'
participation to production, modding and machinima; Turkish gamers, game
expertise; MUDs, real life simulations, massively-multiplayer online games
and digital game studies form the main subjects treated in the book. In
addition, there is a dictionary of digital game culture that contains 155
terms at the last chapter of the book.

*Editors:*
Mutlu Binark
Günseli Bayraktutan-Sütcü
Işık Barış Fidaner

*Cover design: *
Başar Uğur

*Table of Contents
*
*Chapter I:
Geleneksel Oyundan Sanal Uzama Oyun ve Dijital Oyun Tasarımı
Digital Game Design From Traditional Game to Virtual Space
*

  1. Gelenekselden Sanala-Mekândan Uzama Oyun Kültürü - Hasan Akbulut
  *Game Culture from Traditional to Virtual-from Space to Extension
  *
  2. Makinelerin Anlattıkları - Işık Barış Fidaner
  *What Machines Tell*
  3. Dijital Oyun Tasarımı - Burak Barmanbek
  *Digital Game Design*
  4. Türkiye'de Yeni Bir Yaratıcı Endüstri: Oyun Stüdyoları ve Dijital
  Oyunlarda Değer Zincirinin Üretilmesi - Mutlu Binark
  *A New Creative Industry in Turkey: Reproduction of Value Chain in Game
  Studios and Digital Games
  *
  5. Mod Yapımı: Oyunlarla Oynayanlar - Işık Barış Fidaner
  *Mod Making: Those Who Play With Games*

*Chapter II:
Dijital Oyun Kültüründe En Önemli Aktörler: Dijital Oyuncular
Primary Agents in Digital Game Culture: Digital Gamers
*

  1. Türkiye'de İnternet Kafelerde Dijital Oyuncular
  Yeni Medya Okuryazarlığı Neden Gerekli? - M.Binark, G. Bayraktutan Sütcü
  ve F.Buçakcı
  *Digital Gamers in the Internet Cafes in Turkey
  Why is Media Literacy Necessary?*
  2. Oyun Uzmanlığı: Profesyonel Bir Kariyer - Murat Yavuz Kaplan
  *Game Expertise: A Professional Career*

*Chapter III:
Dijital Oyun Türleri
Digital Game Genres
*

  1. Sözcüklerden Yapılmış Dünyalar: MUD'lar - Işık Barış Fidaner
  *Worlds Made of Words: MUDs
  *
  2. Yeni Bir Türün İnşası: Gerçek Yaşam Simülasyonları - Burak Doğu
  *Constructing A New Genre: Real Life Simulations*
  3. Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online'da
  Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği - M.Binark ve G. Bayraktutan
Sütcü
  *Playing the Turkishness in Massively-Multiplayer Online Games: Virtual
  Community Making and Turkish Clan Identity in Silkroad Online*

*IV. Bölüm:
Dijital Oyun Kültürü Çalışmaları ve Yöntem
Digital Game Culture Studies and Method
*

  1. Türkiye'de Dijital Oyun Kültürü Çalışmaları ve Dijital Oyun Kültürü
  Nasıl Çalışılabilir? - G.Bayraktutan Sütcü
  *How Can One Study Digital Game Culture Studies and Digital Game Culture
  in Turkey?
  *
  2. Dijital Oyun Kültürü Sözlüğü - B.Barmambek , I.B. Fidaner ve Merlin'in
  Kazanı
  *Dictionary of Digital Game Culture *

***

See: dijitaloyun.wordpress.com
e-mail: kalkedonyayinlari at gmail.com
or fidaner at gmail.com-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: untitled-[2]
URL: <http://listserv.aoir.org/pipermail/air-l-aoir.org/attachments/20090615/a86931fc/attachment.ksh>


More information about the Air-L mailing list