[Air-L] call for PhD student positions at IN3, Barcelona

Eduard Aibar Puentes eaibar at uoc.edu
Fri Apr 8 01:49:12 PDT 2011


CALL FOR APPLICATIONS TO THE DOCTORAL PROGRAMME ON INFORMATION AND KNOWLEDGE SOCIETY AT THE INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE OF THE OPEN UNIVERSITY OF CATALONIA IN BARCELONA

The IN3 announces that the call for selection of PhD students for the next academic course will be open in April. This call will offer positions for both full-time students (grant holders), who will develop their research face to face at the IN3’s facilities -with a 3-year scholarship grant- and also part-time students, who will develop their research through an online methodology. The programme has three different specialisations: Information and Knowledge Society, Network and Information Technologies and e-learning. 

In the IN3’s website (http://in3.uoc.edu), you can find more information about the specific requirements for admission, the grants programme, the application procedure, the portfolio of research topics and general information about the organisation of the doctoral programme. 

The application for new doctoral students and grant holders will be open from April 4th to May 8th 2011.

Contact at: ddoctorat at uoc.edu

Eduard Aibar
Estudis d'Arts i Humanitats
Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Spain 

http://www.uoc.edu/webs/eaibar
http://arts-humanitats.uoc.edu
Tel. (00 34) 93 253 7569
Fax (00 34) 93 417 6495

Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en el medi ambient.


More information about the Air-L mailing list