[Air-L] Utrecht University Phd Position "Learning and socialisation, new media and migrant youth"

Koen Leurs Koen.Leurs at let.uu.nl
Fri Oct 10 01:19:17 PDT 2008


Dear all,

Find below a job description for a vacancy in the Utrecht University 
Wired Up research project
on digital media usage by migrant youth. The advertisment is partly in 
Dutch.
The vacancy is also published online, see www.uu.nl/wiredup > what's 
new.

Sorry for x-posting.

Kind regards,

Koen Leurs | Aio / PhD student OGC (Research Institute for Culture and 
History)|
Utrecht University, the Netherlands | Janskerkhof 13, 3512 BL Utrecht 
| # 2.02 | (+31) 30 253 78 59 | (+31) 6 13108803 |

http://www.uu.nl/wiredup/

Please consider the environment before printing this email.

PHD POSITION:
Faculteit Sociale Wetenschappen
De faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht 
verzorgt onderwijs aan ruim 5500 studenten. Er zijn zes opleidingen: 
algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, 
onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en sociologie. De faculteit 
draagt voorts bij aan de opleidingen economie, cognitieve kunstmatige 
intelligentie en bestuurs- en organisatiewetenschappen en participeert 
de faculteit in acht onderzoekscholen. Dit brede palet aan opleidingen 
en onderzoekscentra biedt mogelijkheden om in onderwijs en onderzoek 
te profiteren van elkaars kennis en expertise. Het draagt bovendien 
bij aan het streven van de faculteit een hoogwaardige bijdrage aan de 
oplossing van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken te 
leveren.

Het Langeveld Instituut heeft een vacature voor een promovendus (AIO) 
uit de (ontwikkelings)psychologie, pedagogiek, onderwijskunde of een 
soortgelijke discipline en ervaring met en/of belangstelling voor de 
thema’s culturele diversiteit, migratie en digitale media.

Meer informatie: www.uu.nl/wiredup.

AIO Leren en socialisatie, nieuwe media en migrantenjongeren (0,8 fte)

Functie-inhoud

De AIO positie wordt vervuld binnen het groter kader van het Wired Up 
programma, een internationaal, interdisciplinair project gefinancieerd 
door de Universiteit Utrecht in het kader van het High Potential 
Programma. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de 
faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit Geesteswetenschappen. 
Hiernaast bestaat een samenwerkingsverband met Vanderbilt University, 
USA. In het Wired Up programma wordt onderzocht hoe nieuwe digitale 
media, in het bijzonder het internet, het leven, de identiteit en de 
socialisatie van migrantenjongeren beïnvloedt.

Learning and socialisation, new media and migrant youth

The life of young people seems to be increasingly saturated by 
technology, given their intense daily involvement with multiple 
internet applications such as instant messaging, blogging and web 
surfing. This raises questions about the nature of the learning 
experiences youth engage in, as the nature of the social spaces and 
networks youth are involved in seem to be changing. Traditional 
socializing spaces such as the school and the family are challenged by 
these new developments and new forms of literacy seem to gain 
importance over older ones. How learning and socialization takes place 
in these newly formed social spaces and networks as opposed to more 
traditional environments of learning and socialization forms the core 
interest of this project. Particular attention will be given to how 
this shapes the learning and socialization of immigrant youth as 
compared to Dutch youth. The project is primarily based on socio- 
cultural theories on learning and socialization and studies of 
education and youth in general. However, given the interdisciplinary 
nature of ‘Wired Up’, it aims at pushing the boundaries of these 
disciplines using theoretical perspectives relevant for both 
humanities and social sciences, such as theories on ethnicity, 
migration, media, culture or transnationalism. The fieldwork will 
partly be carried out collectively with the other 2 PhD researchers of 
the Wired Up program and will consist of a combination of 
methodologies such as survey research, social network analysis, web 
analysis and ethnographic work including video-interaction analysis 
and discourse analysis. There is a project proposal available but we 
expect the PhD to further elaborate this proposal according to her/his 
own insights in collaboration with the rest of the Wired Up team.

Het Wired Up project richt zich op
a) de constructie van identiteit in het licht van ‘global 
representations’
b) de ontwikkeling van nieuwe leerstrategieen en socialisatiepatronen
c) nieuwe vormen van digitale geletterheid en sociale netwerke van 
jeugdigen alsmede verschillen en overeenkomsten van deze dynamieken in 
een cross-nationale setting (VS en Nederland).
Voor de programmabeschrijving zie www.uu.nl/wiredup.

De aanstelling zal gerealiseerd worden bij de faculteit Sociale 
Wetenschappen en onderdeel vormen van het onderzoeksprogramma 
“Development and treatment of psychosocial problems in context: Family 
dynamics, peers and culture” (Pedagogiek). Dit programma maakt deel 
uit van de nationale onderzoeksschool ISED (Institute for the Study of 
Education and Human Development). Vanwege het interdisciplinaire 
karakter van het programma zal de AIO tevens kunnen deelnemen aan 
cursussen en workshops uit onderzoeksscholen uit andere disciplines.

Er is een gedetaileerdere beschrijving van het project beschikbaar, 
zie het kopje contactpersoon.

Uw taken bestaan uit:
	• Het bestuderen van de relevante literatuur.
	• Het organiseren van het veldwerk samen met de twee andere AIO’s uit 
Wired Up.
	• Het superviseren van onderzoeksassistenten die een deel van de 
dataverzameling doen.
	• Het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten voor zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve data analyse, gedeeltelijk in samenwerking met de 
andere AIO’s uit Wired Up.
	• Het publiceren over de onderzoeksresultaten in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften die samen de dissertatie zullen vormen.
	• Het presenteren van de resultaten op internationale en nationale 
conferenties.
	• Het volgen van cursussen op post-master niveau die bovengenoemde 
taken vergemakkelijken.


Functie-eisen

Wij zoeken en excellente en enthousiaste onderzoeker met een Master in 
de Sociale Wetenschappen op het gebied van de 
(ontwikkelings)psychologie, onderwijs, pedagogiek of een verwante 
studie. Aantoonbare afffiniteit en ervaring met een of meerdere van 
de volgende thema's is zeer gewenst: culturele diversiteit, migratie, 
media studies, digitale leeromgevingen. Verder vragen wij:
	• ervaring met onafhankelijk uitvoeren van onderzoek;
	• training in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden;
	• affininiteit met theoretische en empirische benaderingen;
	• bereidheid om in een interdisciplinair, internationaal team te 
werken;
	• ervaring met diverse internet toepassingen;
	• uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands (absolute vereiste);
	• excellente schrijfvaardighied in het Engels;
	• kennis van de Spaanse taal, Marokkaans Arabisch of Berber strekt 
tot de aanbeveling;
	• in principe bereidheid om een aantal maanden in de VS door te 
brengen voor onderzoeksdoeleinden.


Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling voor de duur van 1 jaar met een omvang van 
0,8 fte met bij goed functioneren uitzicht op een verlenging van 3 
jaar (totaal 4 jaar). Uw salaris bedraagt minimaal € 2.000,- bruto per 
maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.558,- in het vierde jaar 
bij een volledige aanstelling (CAO Nederlandse Universiteiten).

De uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden mogen evenmin onvermeld 
blijven. Ziewww.uu.nl/arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Een gedetailleerde projectbeschrijving is verkrijgbaar via Mw. J. de 
Jong, Langeveld Instituut, telefoon +31 (0)30 253 2012, of per e-mail: J.F.deJong at fss.nl 
. Aanvullende informatie over deze positie is te verkrijgen via 
Mariëtte de Haan, per e-mail:M.deHaan at uu.nl of via de telefoon (030) 
253 7735.

Solliciteren

Sollicitaties (alleen via e-mail) dienen vergezeld te gaan van:

1) een sollicitatiebrief in het Engels waarin de kandidaat haar/zijn 
motivatie voor deze positie toelicht alsmede waarin de kandidaat 
informatie geeft over zijn kwalificaties en geschiktheid voor deze 
positie en dit specifieke project.

2) Een curriculum vitae in het Engels alsmede, indien relevant, een 
lijst van publicaties.

3) Contact informatie van twee referenten (Naam, instituut, 
telefoonnummer en email-adres). Kandidaten dienen hun brief en CV in 
het Engels te richten voor 5 november 2008 per e-mail aan: PenO-FEZ-FSW at fss.uu.nl 
.

Wanneer u solliciteert naar deze functie vermeld dan altijd het 
vacaturenummer 69836 in de e-mail brief en refereer in uw schrijven 
aan deze website.

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

Publicatiedatum

09-10-2008


More information about the Air-L mailing list