[Air-L] new issue of the journal Mediekultur

Jesper Tække ses at post10.tele.dk
Tue Dec 7 03:37:50 PST 2010


Thank you so much for all your kind responses, and remember that all the articles inclusive the introduction can be downloaded for free as pdf-files from Mediekultur´s website, here is an overview:


MedieKultur. Journal of media and communication research
No 49: Luhmann and the media
Table of Contents
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/issue/view/196

Editorial
--------
Luhmann and the media: an introduction (10 p.)
Jesper Tække,	Michael Paulsen


Articles: Theme section
--------
Fra massemedier til mediesystem - om kodediskussionen i systemteoretisk
medieforskning [From mass media to media system - code discussions in
systems theoretical media research] (15 p.)
Mikkel Fugl Eskjær

Observing the stars.  Love in the age of systems (15 p.)
Kjetil Ansgar Jakobsen

Tattoo: a multifaceted medium of communication (14 p.)
Christian Wymann

Risk communication as an operation meant to produce and share audiences (13
p.)
Daniela Korbas-Magal

Risk perceptions and public debates on climate change: a conceptualisation
based on the theory of a functionally-differentiated society (13 p.)
Markus Rhomberg

Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent
semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an
artificial intelligent semiotic system] (13 p.)
Peter Kåhre

Interviewing media workers (14 p.)
Heike Graf

Mediebrud mellem organisationer og netværk [Media disruptions between
organisations and networks] (15 p.)
Lars Clausen

Facebook - et netværk i fællesskabet [Facebook - a network within the
societal community] (14 p.)
Jesper Tække
NB: you find an English translation of this one here: http://person.au.dk/fil/22479566/JT_AIR_paper_2010_final.pdf


Clicking for friendship: social network sites and the medium of personhood
(14 p.)
Daniel B. Lee,	Jessica Goede,	Rebecca Shryock


Articles: Open  section
--------
Consumption that matters (20 p.)
Sophie Esmann Andersen,	Carsten Stage


Reviews
--------
Jesper Tække og Rasmus Svarre Hansen: Samfundets vilkår. Habermas og
Luhmann. København: Unge Pædagoger. 2009. (4 p.)
Lars Qvortrup

Anker Brink Lund, Lars Nord & Johann Roppen: Nye udfordringer for gamle
medier. Skandinavisk public service i det 21. århundre. Göteborg:
NORDICOM. 2009. (4 p.)
Roel Puijk

Lotte Nyboe: Digital dannelse. Børn og unges mediebrug og -læring inden
for og uden for institutionerne. København: Frydenlund, 2009. (3 p.)
Stine Liv Johansen

Chris Mathieu & Jesper Strandgaard Pedersen: Dansk film i krydsfeltet
mellem samarbejde og konkurrence. Lund: Ariadne Förlag. 2009. (5 p.)
Jakob Isak Nielsen

Lynn Vavreck: The Message Matters - The Economy and Presidential Campaigns.
Princeton: Princeton University Press. 2009. (3 p.)
Anders Bo Rasmussen

Nina Bonderup Dohn og Lars Johnsen: E-læring på web 2.0. Frederiksberg:
Samfundslitteratur. 2009. (4 p.)
Jørgen Bang

David Buckingham & Rebekah Willet (eds.): Video Cultures. Media Technology
and Everyday Creativity. London: Palgrave Macmillan. 2009. (4 p.)
Thomas Mosebo

Bernard Perron & Mark J.P. Wolf (Eds.): The Video Game Theory Reader 2. New
York & London: Routledge. 2009. (3 p.)
Ole Ertløv Hansen

Brenda R. Weber: Makeover TV. Selfhood, Citizenship and Celebrity. Durham &
London: Duke University Press. 2009. (4 p.)
Anne Jerslev

Peter Bro: Menneskelig kommunikation — Fra telegrafisternes til
journalisternes tidsalder. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 2009. (4
p.)
Henrik Bødker

Best regards
Jesper

Jesper Tække
Assistant Professor, PhD
Information and Media Studies
Aarhus University

http://www.jespertaekke.dk
imvjet at hum.au.dkMore information about the Air-L mailing list